FoodNyhet

Fredningsforslag

Vurderes til fredning etter kulturminneloven § 15:

Hærens flyskole, samtlige byggetrinn, gnr./bnr. 31/104, bygningsnr. 6891357-1 Minnesmerker foran flyskolen, gnr./bnr. 31/104
Kjørehus for fly, gnr./bnr. 31/104, bygningsnr. 6865860-1
Prøvebukkhus for motorer, gnr./bnr. 31/104, bygningsnr. 150897416 Fotobygget, gnr./bnr. 31/104, bygningsnr. 150898412

Elektroverkstedet, gnr./bnr. 31/370, bygningsnr. 150891000 Hall 0-4, gnr./bnr. 31/370, bygningsnr. 6865372
Hall 5, gnr./bnr. 31/370, bygningsnr. 150891388

Bygningsrekke mot Fetveien, inkludert bensinanlegg, gnr./bnr. 31/370, bygningsn r. 150891310
Gjerde og port
Område nord, ved flyskolen og hangarene

Bremseanordning (water twister) på rullebanen

Bygningsrekke mot Fetveien, inkludert bensinanlegg, gnr./bnr. 31/370, bygningsn r. 150891310

Gjerde og port

Område nord, ved flyskolen og hangarene

Bremseanordning (water twister) på rullebanen

Rullebanen, fra Storgata til Nitelva , gnr./bnr. 31/104
Fysisk forbindelse mellom kjørehuset og hangarene, gnr./bnr. Områdepåsørsidenavhangarene,gnr./bnr. 31/370
Område ved prøvebukkhus et, gnr./bnr. 31/104
Fysisk forbindelse mellom området ved Fotobygget og rullebanen, gnr./bnr. 31/104 Interiør i prøvebukkhuset, gnr./bnr. 31/104

Vurderes til fredning etter kulturminneloven § 19:
Visuell forbindelse mellom området ved Fotobygget og rullebanen, gnr./bnr. 31/104 Området som vist i melding om oppstart, er nå foreslått redusert, se kart. I den videre prosessen vil det bli vurdert om de resterende § 19-områdene skal deles inn i soner med ulike muligheter for utnyttelse . Dette gjelder gnr./bnr. 31/104, 31/370

Bygninger innenfor områdene varslet etter kulturminneloven er ikke tenkt å omfattes av fredningen. Dette gjelder gnr./bnr.

§§ 15 og 19, uten blå markering, 31/104, 31/370

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *