NyhetSiste

Vi slo ring om Kjeller

Etterbruken av Kjeller flyplass skal 9. november opp til behandling i kommunestyret i Lillestrøm. KFK ønsker fortsatt flyaktivitet på Kjeller, og arbeider for at det etableres et levende luftfartøyvernsenter. Dette er viktig av kulturhistoriske årsaker, og det er viktig for Lillestrøm.


Iflg Romerikets blad anslår Ordfører Jørgen Vik at det vil koste Lillestrøm kommune hundrevis av millioner kroner å eie, bygge, drifte og vedlikeholde et luftfartøyvernsenter med flyvende veteranfly på landets eldste flyplass. 

Ordførereren baserer seg på en rapport fra konsulentselskapet Oslo Economics som er misvisende. Den legger opp til et fullskala luftfartøyvernsenter som skal finansieres av kommunen. Det har ikke vært innspillet fra KFK. KFK har hele tiden hevdet at veteranflyaktiviteten er skalerbart. Et fullskala luftfarttøyvernsenter er et mål dersom statlige myndigheter medvirker. Inntil da vil det være «business as usual”, som i dag er selvfinansierende. Veteranflymiljøet på Kjeller har flyene, pilotene og kompetansen til å bygge og vedlikeholde veteranfly, men er avhengig av rullebane og hangar. Siden rullebanen er forslått fredet av Riksantikvaren vil fremtidig verdi være begrenset. I flg. vedtak i Stortinget i 2021 kan rullebane og hangar være et bidrag fra Staten. 

KFK inviterte søndag 25. september alle som støtter bevaring av Kjeller flyplass til folkeaksjon på flyplassen. Samtidig ble 110-årsdagen for flyplassen markert. Vel 2000 Kjellervenner møtte opp og slo ring rundt flyene og rullebanen, noe som viser den store folkelige oppslutningen om videre drift av Kjeller flyplass.